เกี่ยวกับเรา

About
JPK Racing Parts

JPK Racing Parts ก่อตั้งเมื่อเดือนเมษายน 2563 ซึ่งเป็นปีที่เกิดการระบาดของไวรัสโควิด19 ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านการค้าขายและรูปแบบธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ด้วยทางเจ้าของร้านมีความสามารถในด้านการทำเว็บไซต์ประกอบกับทางเครือญาติทำธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตอะไหล่แต่งจักรยานยนต์ จึงมีแนวคิดทำธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ โดยนำความสามารถและความชื่นชอบเกี่ยวกับจักรยานยนต์มาต่อยอดเป็นร้าน JPK Racing Parts โดยร้านของเราใช้หน้าร้านร่วมกับร้าน GTR-Evolution ตั้งอยู่ที่ถนนพระราม2 ปากซอย2 ซึ่งเป็นธุรกิจในเครือญาติของเรา ลูกค้าที่ซื้อสินค้าจากเราจึงมั่นใจได้กับคุณภาพสินค้าและบริการจากร้านของเรา

คุณเมล JPK Racing parts
Contact

Any questions? Give me a call